อนุทิน 102693 - ชาญโชติ

วันที่ 26 ธันวาคม 2554 จะไปบรรยายเรื่อง "จริยธรรมผู้นำ" ให้กับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตามข้อเสนอของนิสิตที่ได้รับฟังผมบรรยายเมื่อปี 2553 ให้เชิญผมไปบรรยายให้รุ่นน้องฟังในปีนี้ ทำให้ผมปลื้มมากที่มีส่วนในการสร้างจิตสำนึกของเด็กรุ่นใหม่ให้ระลึกถึง "จริยธรรม" และเชื่อว่าเด็กรุ่นนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติในอนาคต โปรดติดตามอ่านผลงานได้ใน บันทึก "จริยธรรม" ใน blog ของผมได้

เขียน 25 Dec 2011 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)