อนุทิน 102677 - ครูบาบินก้าว

ตั้งทีมนางเมขลา

ปุจฉา...คนทำผิด ต่อแผ่นดินที่ต้องช่วยกันทบทวน ตั้งสติ คืออย่างไร ?

 

ถอดบทเรียน จักนำความเข้มแข็ง

จักแจ่มแจ้ง และแจ้ง สนิท

ตอกย้ำ...ชัด การกระทำความคิด

ด้วยคนผิด ไม่รับผิด เต็มสภา ฯ

 

แกนจิตมิจฉาอาสา หากคือ ปล้นผลาญรานรุกแผ่นดิน

ชาวบ้าน..เป็นหนี้ทุกถิ่น ทั่วหล้า

เกิดมาปุ๊ด... ก็เป็นหนี้ เพราะอ้ายน้อง อ้ายพี่ ในสภา ฯ

เอาแต่อนุมัติ กู้...จนประเทศล้า ต่อหัวต่อคน แสนกว่า..แทบสิ้นใจ

 

อุปมานี้ ปวงประะชาชัด แจ้งสนิท

สงบใจ ตรองพินิจ เข้าใจได้

ถึงเวลา คราบัดนี้ องค์พระมหาชนก องค์เมขลา ต้องร่วมใจ

แม้จะไม่เห็นฝั่ง กระทั่ง อาจสิ้นแรง ฯลฯ

 

จิตอาจท้อ สานก่อพลังเถิด ในดวงจิต

อย่าได้ หลงคิด เหมือนสวรรค์แกล้ง

ประชาชน จักคือ คนแสดง

แผ่นดินสมบูรณ์ กลับแห้งแล้ง เพราะโดน...กอบโกยโกงแย่งกัดกิน

 

" การประะชาชน ไม่เคยทำผิดอะไร แต่พอเกิดออกมาจากท้องแม่ ลงทะเบียนเป็นคนไทย ก็มีหนี้สินนับแสนบาททันที แม้ ฉันใด

โจทย์ ของแผ่นดิน ก็จัก คือ อุปมานี้...ประชาชนหลงพาซื่อสนับสนุนให้คนเหล่านั้นเข้าไปปล้นตนเองโดยไม่รู้มานาน นับแต่ ๒๔๗๕ บัดนี้ รู้ ตื่น โดยแท้ จึงจำต้องฝึก และทดสอบใจให้เข้มแข็ง...มั่นคง...เพื่อจักได้ทุ่มกาย - ใจ ช่วย พระมหาชนก โดย ตั้งทีมนางเมขลาแต่ละด้าน ๆ หมายปกปักรักษาแผ่นดินให้ปลอดภัย มั่นคง และจักเบิกบาน สงบสุข ให้ได้ ฉันนั้น "

 

เขียน 25 Dec 2011 @ 07:43 () แก้ไข 25 Dec 2011 @ 09:33, ()


ความเห็น (2)

พระมหาชนก คือ องค์ราชา ศูนย์รวมใจไทยทั้งแผ่นดิน

นางมณีเมขลา คือ เหล่าพสกนิกร ที่หลอมรวมใจและตั้งใจให้เกิดความมั่นคงและพัฒนาจิตใจให้ชัดแท้ในศักยภาพขยันสม่ำเสมอในความพอเพียง ด้วยใจพอ หล่อเลี้ยงประเทศให้สงบ ร่มเย็น

‎ให้กำลังใจ

พัฒนาสะสมการบรรลุธรรม ทีละน้อย

จักค่อย ๆ ลดความเป็นวัยรุ่น ใจร้อน ได้แท้หนา

เส้นทางยังยาวไกล วัฏฏสงสาร นานช้า

คำตอบ หาใช่เพียง ช่วงชีวิต

โลก...ขยับเข้าไปหากลียุค คุณเอ๋ย คนดีในยุคนี้ พระโพธิสัตว์เจ้าที่มาบำเพ็ญในยุคนี้ มาเปิดสัมมาปัญญาหาญาติธรรมไว้ และรวมหมู่กลุ่ม มาทำให้ได้ก็เพียงช่วยชะลอ ความเลวให้กับโลก โดยแท้เท่านั้น