อนุทิน 102641 - โสภณ เปียสนิท

สวยงามดอกไม้ในกระถาง

นำวางอวยชัยให้สุขี

ขอบคุณนำใจที่มี

ขอผลที่มีให้ได้รับคืน

นะครับ

เขียน 23 Dec 2011 @ 22:31 ()


ความเห็น (0)