อนุทิน #102641

สวยงามดอกไม้ในกระถาง

นำวางอวยชัยให้สุขี

ขอบคุณนำใจที่มี

ขอผลที่มีให้ได้รับคืน

นะครับ

เขียน:

ความเห็น (0)