อนุทิน #102619

  ติดต่อ

พรุ่งนี้ 23 ธันวาคม 2554 ตอนเดินทางตั้งแต่เช้า 05.50 น.เพื่อไปร่วมรับฟีงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ บริษัทสยามเซมเพอร์เมดจำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  เขียน:  

ความเห็น (0)