อนุทิน 102558 - โสภณ เปียสนิท

กาญจน์-โสภณ-ประไพไปราชบุรี

ชมพื้นที่หุ่นขี้ผึ้งซึ่งร่มรื่น

ก่อนลาทีมีป้ายถ่ายภาพยืน

อยากหวลคืนกลับค้างเหมือยอย่างเคย

เขียน 21 Dec 2011 @ 08:15 () แก้ไข 21 Dec 2011 @ 08:15, ()


ความเห็น (1)