อนุทิน 102544 - ธีรโสภณ

  ติดต่อ

พุทธพจน์ "คนพาลมีปัญญาทรามกระทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าได้ทำความชั่ว แต่เขาย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนถูกไฟไหม้ ฉะนั้น"
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)