อนุทิน 102544 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พุทธพจน์ “คนพาลมีปัญญาทรามกระทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าได้ทำความชั่ว แต่เขาย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนถูกไฟไหม้ ฉะนั้น”

เขียน 20 Dec 2011 @ 20:44 () แก้ไข 20 Dec 2011 @ 20:47, ()


ความเห็น (0)