อนุทิน #102544

พุทธพจน์ "คนพาลมีปัญญาทรามกระทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าได้ทำความชั่ว แต่เขาย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนถูกไฟไหม้ ฉะนั้น"
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)