อนุทิน #102498

จุดเกาะเกี่ยวที่๕ระหว่างสัญญา+รัฐไทยคือถิ่นที่ปฏิบัติตามสัญญาหากคู่สัญญามีสัญชาติต่างกัน+ไม่ทราบถึงถิ่นที่ทำสัญญา+ไม่มีการแสดงเจตนาเป็นอื่น
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)