อนุทิน 102497 - Archanwell

Archanwell
จุดเกาะเกี่ยวที่๔ระหว่างสัญญา+รัฐไทยคือถิ่นที่ทำสัญญาหากคู่สัญญามีสัญชาติของรัฐต่างกัน และไม่มีการแสดงเจตนาเป็นอื่น
เขียน 20 Dec 2011 @ 10:43 () แก้ไข 20 Dec 2011 @ 10:43, ()


ความเห็น (0)