อนุทิน #102497

จุดเกาะเกี่ยวที่๔ระหว่างสัญญา+รัฐไทยคือถิ่นที่ทำสัญญาหากคู่สัญญามีสัญชาติของรัฐต่างกัน และไม่มีการแสดงเจตนาเป็นอื่น
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)