อนุทิน 102494 - Archanwell

Archanwell
จุดเกาะเกี่ยวสำคัญที่สุดระหว่างสัญญา+รัฐไทยคือเจตนาของเอกชนคู่สัญญาที่มุ่งให้สัญญาเกาะเกี่ยวกับกม.ไทย แต่กม.แห่งเจตนาคลุมทุกเรื่องของสัญญา?
เขียน 20 Dec 2011 @ 10:31 () แก้ไข 20 Dec 2011 @ 10:33, ()


ความเห็น (0)