อนุทิน 10246 - ภูสุภา

@10221อ.แผ่นดินคะ ดิฉันเคยปล่อยไก่(หนึ่งเล้า)กับข้อเสนอว่า "เอาตุ่มเปล่า ๆ มาวางกลางหาว  ฝนตกก็จะได้น้ำไว้ใช้รดน้ำต้นไม้..."  เสนอให้คนที่มาช่วยสอนปลูกต้นไม้..ผู้ซึ่งเรียนหนังสือน้อยกว่าเรา แต่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ที่สำคัญต่อชีวิต(เช่นปลูกต้นไม้ ถากหญ้า เลี้ยงปลา..) มากกว่าเรา...
คนที่ว่าไม่หัวเราะเยาะเรา กลับอธิบายให้ฟังถึงวิธีใช้"รอง" และ "วิธีกาลักน้ำ" กักเก็บน้ำเพื่อมารดน้ำต้นไม้
สมัยปลูกต้นไม้ใหม่ ๆ ยังไม่มีแม้กระทั่งมาตรน้ำและประปาชั่วคราว  จึงต้องใช้ภูมิปัญญาชาวสวน..ค่ะ

เขียน 07 Jun 2008 @ 21:40 () แก้ไข 07 Jun 2008 @ 21:41, ()


ความเห็น (0)