อนุทิน 102451 - ธีรโสภณ

  ติดต่อ

ธาตุมัตตะโก เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ นิสสัตโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน นิชชีโว มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล สุญโญว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)