อนุทิน #102451

ธาตุมัตตะโก เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ นิสสัตโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน นิชชีโว มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล สุญโญว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)