อนุทิน 102451 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ธาตุมัตตะโก เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ นิสสัตโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน นิชชีโว มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล สุญโญว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน

เขียน 19 Dec 2011 @ 16:12 () แก้ไข 19 Dec 2011 @ 16:18, ()


ความเห็น (0)