อนุทิน 102417 - มะปรางเปรี้ยว

"..ต้องหั่นเป้าหมาย (ที่ท้าทายเกินไป) เป็นเป้าหมายระยะสั้น..ในขณะเดียวกัน..ต้องเพิ่มทักษะ และกำลังใจเป็นระยะ" เมื่อเจอภาวะ "ความท้าทายสูง แต่ทักษะไม่ทันนี่ก็จะเกิดภาวะกดดัน กังวล"

อ่านเพิ่มเติมได้จากบันทึก400. จิตไม่ตกด้วยจิตวิทยาบวก ตอน 3 (The Flow Theory)

เขียน 18 Dec 2011 @ 18:25 () แก้ไข 18 Dec 2011 @ 18:27, ()


ความเห็น (0)