อนุทิน 102406 - พัดศรีเรือง

RT @sanddysandee: RT @kwarmsook: การให้ที่น่ายกย่องคือการ “ให้อภัย” การขอที่น่าชื่นชมคือการ “ขอโทษ”/คมมาก

เขียน 18 Dec 2011 @ 15:08 () แก้ไข 18 Dec 2011 @ 15:13, ()


ความเห็น (0)