อนุทิน 102389 - พัดศรีเรือง

RT เด็กไทยเรียนหนักติดอันดับโลก คิดว่าน่าจะวัดจากเรียนในห้องอย่างเดียว เพราะเด็กไทยยังขาดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้ไม่มีทักษะชีวิต

เขียน 18 Dec 2011 @ 14:06 () แก้ไข 18 Dec 2011 @ 14:16, ()


ความเห็น (0)