อนุทิน 102389 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

RT เด็กไทยเรียนหนักติดอันดับโลก คิดว่าน่าจะวัดจากเรียนในห้องอย่างเดียว เพราะเด็กไทยยังขาดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้ไม่มีทักษะชีวิต
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)