อนุทิน 102377 - ครูตาแว่น

“การมีความรู้กับการรู้เท่าทัน เราจะเลือกเอาอย่างไหน เพื่อให้พื้นฐานของเราเองมีอิสระ”

                                       ดร.ระพี สาคริก
เขียน 18 Dec 2011 @ 09:37 ()


ความเห็น (0)