อนุทิน 102375 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อะนิจจา วะตะ สังขารา เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นกฎธรรมดาของสรรพสิ่ง เมื่อมีเกิดขึ้น จึงตั้งอยู่และต้องดับไปในที่สุด… ธีรโสภณ

เขียน 18 Dec 2011 @ 07:47 () แก้ไข 18 Dec 2011 @ 07:53, ()


ความเห็น (0)