อนุทิน #102375

อะนิจจา วะตะ สังขารา เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นกฎธรรมดาของสรรพสิ่ง เมื่อมีเกิดขึ้น จึงตั้งอยู่และต้องดับไปในที่สุด... ธีรโสภณ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)