อนุทิน 102358 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

เตรียมสอบวิชารศ.7800รู้สึกยากจัง สมาธิไปไหน กลับมาด่วนเลย

เขียน 17 Dec 2011 @ 21:08 () แก้ไข 17 Dec 2011 @ 23:15, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เหมือนกัน สมาธิเอ๋ยจงมา จงมา

เขียนเมื่อ 

เหมือนกัน สมาธิเอ๋ยจงมา จงมา