อนุทิน 102354 - ครูบาบินก้าว

การเคลื่อนกายย้ายจุด ในแต่ละฐานเป็นการฝึกจิตที่ดี เป็นการเรียนรู้ตนเอง ทั้งในยามปกติ และในคราที่เจอะเจออุปสรรคว่า ... เรามีความเป็นตัวจริง ตัวเป็นโดยแท้ แค่ไหน..อย่างไร ? เพื่อให้เกิดความสามารถ และ ความชำนาญในการอ่านใจ และเอาภาระ...

ในแต่ละฐานที่แต่ละคนพัฒนา นับตั้งแต่ขณะยังไม่มีศีล มาจนถึงยามที่ได้สมาทานศีล... จะได้พบพัฒนาการ ในยามที่ใจเราติดยึดเอาจริง เอาจัง หรือ ในยามที่ใจเราเบื่อ วาง ทิ้งขว้างไม่เอาภาระ...

เขียน 17 Dec 2011 @ 18:19 () แก้ไข 17 Dec 2011 @ 18:23, ()


ความเห็น (1)

เพื่อการรู้จักตน พึงฝึกฝน ต่อไป...