อนุทิน 102341 - พัดศรีเรือง

RT @NANamitada: RT @DDT_Duean: สําหรับใครที่ไม่เคยรู้ : กระดาษ เพี้ยนมาจาก กาดัส ในภาษาโปรตุเกส ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มนํากระดาษมาใช้ในประเทศไทย

เขียน 17 Dec 2011 @ 11:19 () แก้ไข 17 Dec 2011 @ 11:23, ()


ความเห็น (0)