อนุทิน 102322 - พัดศรีเรือง

“ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น”

เขียน 16 Dec 2011 @ 16:29 () แก้ไข 16 Dec 2011 @ 16:33, ()


ความเห็น (0)