อนุทิน #102322

"ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น"
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)