อนุทิน 102321 - มะปรางเปรี้ยว

อ่านบันทึกlesson study (วิจัยบทเรียน) : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติของท่านรองวิชชาแล้ว ก็ทำให้นึกถึงสมัยเรียนวิชาหนึ่ง ที่ทำไมเราถึงอยากจะมีส่วนร่วมและได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และก็นึกถึงอีกวิชาหนึ่งที่เราถึงอยากมีส่วนร่วมแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

กำลังนึกย้อนกลับไปว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้ตัวเองกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน

เขียน 16 Dec 2011 @ 16:21 ()


ความเห็น (0)