อนุทิน 102224 - ศรีกรม

  ติดต่อ

- วันนี้เปิดทำงานวันแรก  รถติดมหาโหด  เดินทางเสียเวลาเป็นชั่วโมง

- ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการคัดเลือกเว็บไซต์ดีเด่น และ การพัฒนาเว็บเข้าเป็นตัวชี้วัดประจำปีงงบประมาณ ๒๕๕๕

- ได้เตรียมเอกสารในการเข้าชี้แจงงบประมาณประจำปี

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)