อนุทิน 102222 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ธรรมดาสรรพสิ่งต้องไม่เที่ยงแท้ล้วนแปรปรวนไป มีเกิดจึงมีดับ ไฉนต้องยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ร่ำไป... ธีรโสภณ
เขียน 13 Dec 2011 @ 14:42 () แก้ไข 13 Dec 2011 @ 14:44, ()


ความเห็น (0)