อนุทิน #102222

ธรรมดาสรรพสิ่งต้องไม่เที่ยงแท้ล้วนแปรปรวนไป มีเกิดจึงมีดับ ไฉนต้องยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ร่ำไป... ธีรโสภณ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)