อนุทิน #102195

๐ ฤาไข้จักเยี่ยมเย้า              ยังกาย

หนาวเหน็บไป่่รู้หาย              ห่างข้อย

กินยาจักคลี่คลาย                 ความเหน็บ หนาวนา

กายป่วยใจไป่คล้อย              ขัดข้องตามกายฯ

พระมหาวินัย ๑๘.๔๕ น. ๑๒ พ.ย.๕๔

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)