อนุทิน 102195 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ฤาไข้จักเยี่ยมเย้า              ยังกาย

หนาวเหน็บไป่่รู้หาย              ห่างข้อย

กินยาจักคลี่คลาย                 ความเหน็บ หนาวนา

กายป่วยใจไป่คล้อย              ขัดข้องตามกายฯ

พระมหาวินัย ๑๘.๔๕ น. ๑๒ พ.ย.๕๔

เขียน 12 Dec 2011 @ 18:48 () แก้ไข 12 Dec 2011 @ 18:50, ()


ความเห็น (0)