อนุทิน 102181 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

บุคคลคนนี้ยังเป็นคนที่พอจะเชื่อถือได้ หากเขาพูดว่า “สังคมปัจจุบันอยู่ด้วยความหลอกลวง ผมจะหลอกคุณบ้างแล้วจะเป็นไร”nature-dhrama.com

เขียน 12 Dec 2011 @ 13:46 () แก้ไข 12 Dec 2011 @ 13:47, ()


ความเห็น (0)