อนุทิน 102169 - พัดศรีเรือง

RT @Turk_Thurajane: การออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี แต่การออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นอำนาจของฝ่า

เขียน 12 Dec 2011 @ 08:57 () แก้ไข 12 Dec 2011 @ 09:03, ()


ความเห็น (0)