อนุทิน 102146 - พัดศรีเรือง

RT @wisuth965: กรุงเทพสัมผัสได้ถึงลมหนาว แต่ที่หนาวเย็นยื่งกว่าคือผู้ที่ยังถูกนำ้ท่วมขัง อนิจจังประเทศไทย

เขียน 11 Dec 2011 @ 18:33 () แก้ไข 11 Dec 2011 @ 18:37, ()


ความเห็น (0)