อนุทิน 102142 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ "...ปัญญาสัมมาทิฏฐิ ความรู้ชอบเห็นชอบในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรม อันเป็นที่ดับทุกข์ก็คือทาน ศีล ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา..."
เขียน 11 Dec 2011 @ 16:54 () แก้ไข 11 Dec 2011 @ 16:57, ()


ความเห็น (0)