อนุทิน 102142 - ธีรโสภณ

  ติดต่อ

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ "...ปัญญาสัมมาทิฏฐิ ความรู้ชอบเห็นชอบในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรม อันเป็นที่ดับทุกข์ก็คือทาน ศีล ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา..."
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)