อนุทิน 102141 - นาง ฐิติพร สิทธิโชคธรรม

  ติดต่อ

โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ทำให้นักเรียนและครูของโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เปิดทำการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา และจะทำการสอนชดเชย ช่วงเย็น และช่วงวันปิดเรียนเสาร์อาทิตย์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และประสบการณ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)