อนุทิน 102139 - ประไหมสุหรี

  ติดต่อ

บ่ายวันอาทิตย์(ตอนนี้)มีประชุมถอดบทเรียนชาวบ้านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ม.อ. และ Oxfam GB โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป หรือ EU มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับความพยายามในการสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  เขียน:  

ความเห็น (0)