อนุทิน 102139 - ประไหมสุหรี

บ่ายวันอาทิตย์(ตอนนี้)มีประชุมถอดบทเรียนชาวบ้านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ม.อ. และ Oxfam GB โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป หรือ EU มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับความพยายามในการสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เขียน 11 Dec 2011 @ 13:58 ()


ความเห็น (0)