อนุทิน 102102 - ชาญโชติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ได้เข้าร่วมเสวนา "ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2554" ณ.ห้อง Bangkok Convention Centre At Centralworld จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การเสวนานี้ให้สาระและเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ผมไม่แน่ใจว่าผู้จัดให้ความสำคัญกับผู้เข้าร่วมเสวนาแค่ไหน ผู้ดำเนินรายการลงจากเวทีและออกไปจากห้องเสวนาโดยไม่มีการกล่าวลาผู้เข้าร่วมเสวนาใดๆทั้งสิ้น ผมผ่านงานประชุมและเสวนาทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นจำนวนมาก ยังไม่เคนเห็นผู้ดำเนินรายการท่านใดเสียมารยาท และไม่ให้เกียรติผู้เข้าร่วมเสวนาอย่างนี้มาก่อน

เขียน 10 Dec 2011 @ 14:46 ()


ความเห็น (0)