อนุทิน 102087 - พัดศรีเรือง

รธน.มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

เขียน 10 Dec 2011 @ 02:20 () แก้ไข 10 Dec 2011 @ 02:23, ()


ความเห็น (0)