อนุทิน 102077 - ทนัน ภิวงศ์งาม

อันคนเฮานั้น ฮู้วันเกิดต๋น วันต๋ายมืดมน จำนนบอดใบ้
ต๋ายฮ้ายต๋ายดี มีใผบอกได้ ต๋ายด้วยเหตุใด ไป่ฮู้
อาก๋ารเมือมรณ์ ต๋ายนอนเหยียดคู้ ต๋ายไหนใผอู้ บ่มี
ต๋ายแล้วขึ้นฟ้า อยู่หล้าเป๋นผี มุดธรณี อะเวจี๋ห้อง.

เขียน 09 Dec 2011 @ 21:05 () แก้ไข 21 Dec 2011 @ 13:21, ()


ความเห็น (0)