อนุทิน 102056 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๑๒๘ |

ความดีมี ๓ ระดับ

๑. อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อน

๒. ทำความดีต่อผู้อื่น ละความชั่ว

๓. ทำความดีต่อผู้อื่น ละความชั่ว และชักชวนให้ผู้อื่นทำความดีด้วย

ข้อ ๓ ... ระดับความดีสูงสุด

(พระมหาสมปอง)

เขียน 09 Dec 2011 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)