อนุทิน 102055 - ประไหมสุหรี

  ติดต่อ

วันนี้ช่วงบ่ายโมงมีกำหนดการลงสนามในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีเพื่อร่วมจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและประสบการณ์ในกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นในกระชัง เพื่อสะท้อนภาพรวมในช่วงที่ผ่านมานำไปสู่การสานต่อเกิดกิจกรรมที่กำลังเริ่มดำเนินในระยะต่อไปให้มีความมั่นใจว่าชุมชนจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

  เขียน:  

ความเห็น (0)