อนุทิน 102053 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
มีสติครองใจในยามที่มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ สรรเสริญ นินทา เป็นความจริงที่ทุกคนต้องพบเจอในโลกซึ่งทั้งหมดย่อมแปรเปลี่ยนไป
เขียน 09 Dec 2011 @ 10:31 () แก้ไข 09 Dec 2011 @ 10:33, ()


ความเห็น (0)