อนุทิน 102036 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
หลวงปู่คำดี ปภาโส "...ความไม่ประมาทคือเป็นผู้มีสติจดจ่ออยู่ที่กายและใจทุกอิริยาบถ ไม่มีการเผลอสติ จึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาท เข้าใจไหม ?..."
เขียน 08 Dec 2011 @ 17:26 () แก้ไข 08 Dec 2011 @ 17:27, ()


ความเห็น (0)