อนุทิน 102032 - Jaruwan

Jaruwan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดูดีงาม...ใน มารยาทของคนทำงาน

เราจำเป็นต้องทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อทุกคนที่ทำงานร่วมกับเรา เกิดความเคารพในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ผู้จัดการ แม้ว่าชีวิตการทำงานจะพบกับความเครียด แต่เราก็ต้องควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีที่สุด เพราะเมื่อเราแสดงความโกรธและระบายความไม่พอใจของเราออกไป คนรอบข้างจะเกิดความรู้สึกไม่ดี และรู้สึกอึดอัดที่จะพูดคุยติดต่อกับคุณ

ทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังในเรื่องการรู้จักตนเอง เพื่อให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น ด้วยหลัก 5 ประการในการสร้างมารยาทในการทำงาน ดังนี้

•ไม่ควรนินทาลับหลังเพื่อนร่วมงาน เพราะมันไม่ส่งผลดีต่อตัวคุณเลย อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และไม่ลงรอยกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกัน

•ไม่ควรพูดคุยถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานในเวลางาน เจ้านายของคุณอาจมองว่าคุณเอาแต่คุย และไม่เป็นอันทำงาน ดังนั้น ควรเก็บเรื่องส่วนตัวของคุณไว้คุยในช่วงพักกลางวัน หรือหลังเลิกงานจะดีกว่า

•ไม่ควรให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้อง และไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้อื่น

•ไม่ควรพูดถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง เพราะมันอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเลื่อนขั้นของคุณ หากจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน คนเดียวที่คุณจะพูดด้วยก็คือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

•ในยุคที่ social network กำลังแพร่หลาย คุณควรระวังการโพสต์ข้อความต่าง ๆ ในเฟซบุ๊ค หรือบล็อกของคุณ และควรมั่นใจว่าข้อความหรือรูปที่อัพโหลดขึ้นไปจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อหน้าที่การงานของคุณ

มารยาทในการทำงานที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตการทำงานของทุกคน คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่คุณจะรักษามารยาททั้ง 5 ข้อนี้ไว้ให้มั่น เพื่อให้ชีวิตการทำงานของคุณนั้นราบรื่นและยาวนาน

มรรยาทการพูด การพูดเป็นมารยาทที่สำคัญประการหนึ่ง ผู้ที่พูดดีย่อมแสดงถึงความเป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดที่ประณีตและงดงาม ย่อมเป็นที่รักใคร่ชอบพอของผู้ที่ได้พบเห็นและร่วมสนทนาด้วย การพูดดีนั้น ได้แก่การพูดด้วยถ้อยคำไพเราะที่เรียกว่า ปิยวาจา เป็นการพูดด้วยถ้อยคำที่เว้นจากโทษ กล่าวคือ ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ และไม่พูดคำเพ้อเจ้อ ฉะนั้น วาจาไพเราะจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญในการพูด เพื่อความสงบสำเร็จประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นย่อมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่ได้ฟังและร่วมสนทนาด้วย ทำให้เกิดความนิยมรักใคร่นับถือซึ่งกันและกัน ผู้มีมารยาทจะต้องระมัดระวังในการใช้วาจา ดังนี้ 1. ควรใช้วาจาสุภาพและพูดด้วยกิริยาที่สุภาพ ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษา ชัดถ้อยชัดคำ 2. ต้องระวังมิใช้วาจาเท็จ อันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายคลายความเชื่อถือ เพราะความเท็จนั้นจะปรากฎไม่วันใดก็วัน หนึ่ง ทำให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น 3. ควรพูดให้น่าฟัง สนุกเพลิดเพลิน เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ 4. ไม่ใช้วาจายุยงส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกร้าว หรือระหองระแหงกัน ควรหลีกเสียอย่างเด็ดขาด การสนทนาที่ดีย่อมไม่กล่าวในแง่ร้ายหรือกล่าวพาดพิงให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ควรพูดสนทนาในทางที่ก่อให้เกิดความรู้ 5. คู่สนทนาที่ดีนั้นไม่ควรเป็นผู้พูดเพียงคนเดียว ควรให้โอกาสให้ผู้อื่นได้พูดหรือแสดงความคิดเห็นบ้าง 6. ใช้คำพูดที่เหมาะสมที่ควรและถูกหูผู้ที่เราพูดด้วย การพูดวาจาไพเราะย่อมเป็นที่นิยมชมชอบแก่ผู้ได้ยินได้ฟัง 7. ไม่พูดเสียงดังจนเกินไป หรือพูดพลางหัวเราะพลางในกลุ่มคนที่ตนร่วมสนทนาด้วย จะทำให้เสียบุคลิกลักษณะของสุภาพชนที่ดี 8. ไม่ควรเล่าเรื่องส่วนตัวของตนเองมากเกินไป จะทำให้ผู้อื่นเกิดความเบื่อหน่ายในการสนทนาด้วย 9. อย่าเอาความลับหรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมาเปิดเผย 10. สุภาพสตรีย่อมมีความสำรวมกายเป็นนิจ ไม่ส่งเสียงอื้ออึง ไม่ทำสนิทหรือหยอกล้อกับบุรุษในที่ลับและที่เปิดเผย ไม่พูดหยาบคาย ไม่หัวเราะเสียงดัง พูดดังจนเกินงามจนเป็นจุดเด่นให้คนอื่นหันมาจ้องมอง

มารยาทในการเข้าออกห้องผู้อื่น ต้องเคาะประตูเบา ๆ เมื่อได้ยินเสียงอนุญาตแล้วจึงเข้าไปได้ เมื่อเข้าไปในห้องแล้ว อย่าลืมหันกลับมาปิดประตูให้เรียบร้อย

มารยาทการใช้ลิฟต์ ควรให้ผู้บังคับบัญชาและแขกผู้มาเยือนใช้ก่อน ถ้าเป็นพนักงานบริษัทเดียวกันให้ผู้หญิงใช้ก่อน เวลาเข้าลิฟต์ พนักงานผู้น้อยเข้าก่อนแต่เวลาออกให้ผู้ใหญ่และแขกออกก่อน

ถ้าพบปะกับชาวต่างชาติ การจับมือทักทายเป็นมารยาทสากล จำไว้ว่าขณะจับมือต้องสบตากับฝ่ายตรงข้ามหลังและไหล่ยืดตรง ปล่อยตัวตามสบาย แสดงความกระตือรือร้นในการทำความรู้จักพอสมควร ถ้าจับมือกับเพศเดียวกัน ผู้น้อยควรยื่นมือให้ผู้ใหญ่ก่อน ถ้าต่างเพศผู้ชายควรเป็นฝ่ายยื่นมือให้ผู้หญิงก่อน

มารยาทในการใช้รถร่วมกับเจ้านายหรือลูกค้า ควรเรียนรู้ถึงมารยาทว่าต้องนั่งตำแหน่งไหน และมีการขึ้นลงรถตามลำดับอย่างไร ในกรณีที่มีพนักงานขับรถและมีผู้โดยสาร 4 คน ผู้มีตำแหน่งสูงสุดจะนั่งหลังคนขับด้านติดหน้าต่าง ตำแหน่งรองลงมานั่งติดหน้าต่างอีกด้านหนึ่งรองลงมานั่งตรงกลาง ส่วนผู้มีตำแหน่งต่ำสุดนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับ ส่วนเรื่องลำดับเวลาขึ้นรถนั้นผู้มีตำแหน่งสูงจะขึ้นก่อน แต่เมื่อถึงเวลาลงจากรถจะสลับกัน โดยผู้มีตำแหน่งต่ำสุดจะลงมาก่อนในกรณีที่ผู้ขับรถมิใช่คนขับรถแต่เป็นเพื่อนและมีคุณร่วมทางไปคนเดียว คุณควรมานั่งข้างคนขับรถ เพื่อมารยาทอันดี

การมอบนามบัตร ตามมารยาท ผู้มีอาวุโสน้อยกว่าจะมอบให้ผู้มีอาวุโสมากกว่า และการยื่นนามบัตรให้ผู้อื่น ควรเอาตัวหนังสือที่ถูกด้านส่งให้อีกฝ่าย เพื่อที่อีกฝ่ายจะได้อ่านง่าย และควรส่งด้วยสองมือ ขณะส่งก็ควรพูดชื่อ นามสกุลของตนเองด้วย และเมื่อรับนามบัตรของอีกฝ่าย ก็ต้องใช้สองมือรับเช่นกัน และควรดูนามบัตรนั้นทันที จึงค่อยเก็บนามบัตร

กฎกติกามารยาทของคนทำงานร่วมกัน
http://incquity.com/articles/office-operation/office-rules

หลากมารยาทดีๆ ในที่ทำงาน
http://hilight.kapook.com/view/24547

เขียน 08 Dec 2011 @ 14:11 () แก้ไข 08 Dec 2011 @ 14:16, ()


ความเห็น (0)