อนุทิน 102027 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

การดำรงชีพของสัตว์เห็นได้ชัดเจนกว่าพืช ทั้งนี้เพราะพืชส่วนใหญ่เคลื่อนที่ไม่ได้ จึงอาจจะมองเห็นอะไร ๆ จากพืชไม่ชัดเจน

เขียน 08 Dec 2011 @ 12:44 () แก้ไข 08 Dec 2011 @ 12:47, ()


ความเห็น (0)