อนุทิน 10202 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คิดดีก็ยุ่ง คิดไม่ดีก็ยิ่งยุ่ง
คนเราทุกวันนี้ยุ่งเพราะความคิด

หายใจเข้าให้สบาย หายใจออกให้สบาย ชีวิตก็สบาย ๆ และสบาย...

เขียน 07 Jun 2008 @ 17:26 ()


ความเห็น (0)