อนุทิน 102019 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

พัฒนาการความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเท่านั้นเอง

เขียน 08 Dec 2011 @ 10:31 () แก้ไข 08 Dec 2011 @ 11:03, ()


ความเห็น (1)

  • เรียนท่านประทีป วัฒนสิทธิ์
  • ขอเสนอแนะให้ท่านลงข้อความทั้งหมดในอนุทินเดียวกันค่ะ น่าจะอ่านได้ต่อเนื่องดีกว่าที่จะตัดเป็นอนุทินละ ประโยค/วลี นะคะ
  • กำลังนำข้อความในอนุทินของท่านไปสร้างใบความรู้อยู่ค่ะ