อนุทิน 102018 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

  ติดต่อ

In contrast, a wise man has the opportunity to impove well being than those organisms. เพียงแต่มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ฉลาด จึงมีโอกาสที่จะพัฒนา
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

  • In contrast, a wise man has the opportunity to improve well being than those organisms. เพียงแต่มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ฉลาด จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน มากกว่าพืชและสัตว์
  •