อนุทิน 102018 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

In contrast, a wise man has the opportunity to impove well being than those organisms. เพียงแต่มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ฉลาด จึงมีโอกาสที่จะพัฒนา

เขียน 08 Dec 2011 @ 10:30 () แก้ไข 08 Dec 2011 @ 10:55, ()


ความเห็น (1)

  • In contrast, a wise man has the opportunity to improve well being than those organisms. เพียงแต่มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ฉลาด จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน มากกว่าพืชและสัตว์
  •