อนุทิน 102016 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

As with other organisms that live in the world , those are plants and animals . เช่นเดียวกับชีวิตอื่น ๆ ที่ดำรงชีพอยู่บนโลกนี้ นั่นคือพืช

เขียน 08 Dec 2011 @ 10:23 () แก้ไข 08 Dec 2011 @ 10:40, ()


ความเห็น (1)

  • ดีจังเลยค่ะ ขอนำไปสร้างเป็นใบความรู้ ให้นักศึกษาเรียนรู้ ในหัวเรื่อง "เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปกับธรรมชาติธรรมค้าจุนโลก : ประทีป วัฒนสิทธิ์" ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 

          As with other organisms that live in the world , those are plants and animals. เช่นเดียวกับชีวิตอื่นๆ ที่ดำรงชีพอยู่บนโลกนี้ นั่นคือพืชและสัตว์