อนุทิน 102013 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

สภาพสังคมปัจจุบันทำให้มนุษย์เกิดความกลัว : คนเรามีความกลัวหลายอย่าง เช่น เรื่องสารเคมี ภัยธรรมชาติ สองอย่างนี้ก็มากพอสำหรับชีวิต

เขียน 08 Dec 2011 @ 09:48 () แก้ไข 08 Dec 2011 @ 09:53, ()


ความเห็น (0)