อนุทิน 10201 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

สิ่งที่มาอยู่กับความรู้คือ "อัตตา"
รู้มาก อัตตามาก
เรียนสูง อัตตาสูง

คนเรียนจบประถม อัตตาก็แบบประถม
คนเรียนจบปริญญาเอก อัตตาก็แบบปริญญาเอก


คนที่มีความรู้จริง มีความรู้แท้ คือคนที่รู้จักอ่อนน้อม คนที่อ่อนน้อมจักเจริญ

สุขี ฑีฆายุโก ภะวะ,
ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน,

อภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน, จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ, อายุ วัณโณ สุขัง, พะลัง.
ธรรมสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ, ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้, มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ.

 

พระบอกเราทุกเช้าตอนบิณฑบาต ถ้าเรารู้ เข้าใจ เราทำได้ เราก็จักเจริญ...

เขียน 07 Jun 2008 @ 17:22 ()


ความเห็น (0)