อนุทิน #101990

“วัดร่องขุ่น” หนุนธรรมพระสัมพุทธ

ขาวพิสุทธิพุทธศิลป์ถิ่นลือเลื่อง

“บ้านถวัลย์ ดัชนี” เป็นศรีเมือง

อุทิศเบื้องแทบบาทพระศาสดา

เขียน:

ความเห็น (0)