อนุทิน 101990 - โสภณ เปียสนิท

“วัดร่องขุ่น” หนุนธรรมพระสัมพุทธ

ขาวพิสุทธิพุทธศิลป์ถิ่นลือเลื่อง

“บ้านถวัลย์ ดัชนี” เป็นศรีเมือง

อุทิศเบื้องแทบบาทพระศาสดา

เขียน 07 Dec 2011 @ 22:14 ()


ความเห็น (0)