อนุทิน 10198 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

สิ่งใดที่มากระทบ สิ่งนั้นย่อมกระเทือน เหมือนกับเราหายใจเข้า หายใจออก จมูกย่อมกระเทือน ท้องย่อมกระเพื่อม

ขอเพียงแค่รู้หนอว่ากระเทือน

จิตนั้นมีหน้าที่รับสิ่งที่มากระทบเข้าไปปรุง

เมื่อรู้แล้วไม่นำสิ่งที่กระทบเข้าไปปรุง กระทบแล้ว กระเทือนแล้ว ก็แค่นั้น...

เขียน 07 Jun 2008 @ 17:01 ()


ความเห็น (0)