อนุทิน 101950 - โสภณ เปียสนิท

ข้อเสนอนำในการปราบโกงแห่งชาติ ต้องทำให้ชาวบ้านเกลียดและกลัวการโกง ระดับเด็กต้องอบรมครูกันอย่างเอิกเกริก มอบ กศน.จับเยาวชนที่ไม่ได้เรียนให้เข้าเรียนหลักสูตรปราบโกง แล้วให้วุฒิตามลำดับ ระดับผู้ใหญ่ให้มีสภาชาวบ้านปราบโกงอย่างจริงจัง ให้มีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันอย่างแข็งแกร่ง มอบรางวัล บุคคล หน่วยงานที่ปราบโกงดีเด่น มีรางวัลอย่างงาม สร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ มีหน่วยงานกลั่นกรองคนโกงออกไป อย่างเข้มงวด

เขียน 07 Dec 2011 @ 08:42 () แก้ไข 07 Dec 2011 @ 08:42, ()


ความเห็น (1)

ข้อเสนอนำในการปราบโกงแห่งชาติ

  • ต้องทำให้ชาวบ้านเกลียดและกลัวการโกง
  • ระดับเด็กต้องอบรมครูกันอย่างเอิกเกริก
  • มอบ กศน.จับเยาวชนที่ไม่ได้เรียนให้เข้าเรียนหลักสูตรปราบโกง แล้วให้วุฒิตามลำดับ
  • ระดับผู้ใหญ่ให้มีสภาชาวบ้านปราบโกงอย่างจริงจัง
  • ให้มีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันอย่างแข็งแกร่ง
  • มอบรางวัล บุคคล หน่วยงานที่ปราบโกงดีเด่น มีรางวัลอย่างงาม
  • สร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ มีหน่วยงานกลั่นกรองคนโกงออกไป อย่างเข้มงวด