อนุทิน 10195 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

อุ่นใด ๆ ในโลกนี้ไม่มีเทียบเคียง "อุ่นอุทร"
อุ่นอุทร เป็นอุ่นด้วยเมตตา
อุ่นอุทร เป็นอุ่นด้วยความกรุณา
อุ่นอุทร เป็นอุ่นด้วยการรักษา
อุ่นอุทร เป็นอุ่นที่ไร้ซึ่งกาลและเวลา
เพื่อลูกเอย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)