อนุทิน 10195 - ปภังกร Happinesss

อุ่นใด ๆ ในโลกนี้ไม่มีเทียบเคียง "อุ่นอุทร"
อุ่นอุทร เป็นอุ่นด้วยเมตตา
อุ่นอุทร เป็นอุ่นด้วยความกรุณา
อุ่นอุทร เป็นอุ่นด้วยการรักษา
อุ่นอุทร เป็นอุ่นที่ไร้ซึ่งกาลและเวลา
เพื่อลูกเอย...

เขียน 07 Jun 2008 @ 16:49 ()


ความเห็น (0)