อนุทิน #101947

ประชุมเตรียมงานผ้าป่าโรงพยาบาล ฝ่ายปฏิคม ช่วงบ่าย

ช่วงเช้าทำงานคลินิกเบาหวาน

อ่าน บันทึกในโกทูโน แล้วทำให้มีแรงบันดาลใจ ในการทำงาน

ในการเขียนบันทึกต่อไป ขอบคุณมาก จะพยายามค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)